Värdegrund och inflytande på förskola i Huddinge

Att arbeta med värdegrunden är något som man gör på varje förskola i Huddinge. Utöver det arbetar man också aktivt med barnens egna inflytande på lärandet.

Idag har barn redan från tidig ålder kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Detta är mycket tack vare att så gott som alla förskolor arbetar aktivt med en bra värdegrund. Tack vare detta så får även barnen inflytande över det egna lärandet redan från förskolestarten.

Givetvis finns det alltid delar av livet som inte barnen kan bestämma över eller ha inflytande på. Med inflytande och delaktighet kan man däremot nyfiket öppna upp mot deras intressen och världar. Det gör att de får göra sina röster hörda mot både jämnåriga och vuxna.

Förskolan en trygg punkt för både föräldrar och barn

Att bli lyssnad på, att få bekräftelse på det, ger en trygg miljö där man också visar respekt för varandra. När man pratar om förskola i Huddinge ska man känna att barnen kommer att trivas alla åren i förskolan. En miljö där trygghet och respekt går hand i hand. Barnen kommer att vistas i en inkluderande och respektfull miljö där man får förståelse för olika värderingar och normer.

Självklart försöker man också att inkludera föräldrarna i förskoleverksamheten på det sätt som fungerar för verksamheten. Det finns många olika vägar att gå för att inkludera föräldrarna. Trygga föräldrar som uppskattar förskolans verksamhet ger trygga barn på förskolan. Andra sätt är att berätta om barnets dag vid hämtning och att ha värdefulla och informativa föräldramöten.

10 Oct 2023