Trygg lekplatsutrustning

Säkerheten är viktig när man placerar lekplatsutrustning på lekplatsen. Därför är det bra att anlita en entreprenör som sätter barnens säkerhet i första rummet.

Grannsämjan var fantastisk på den lilla gatan. Men såg efter varandra och hjälptes åt när någon behövde hjälp. Under årens lopp hade det blivit fler och fler barn, vilket i sin tur ledde till diskussioner om en lekpark. Barnen var i varierande ålder, något som behövde tas i beaktande vid planeringen.

I slutet av gatan fanns en gammal lekpark som var under all kritik. En av de boende tog kontakt med kommunen för att se om man kunde få rusta den. Kunde kommunen kanske bekosta upprustningen? Glädjande nog sade kommunen ja och gav klartecken för att föräldrarna kunde sätta igång planeringen.

Lekplatsutrustning för alla åldrar

Efter att ha letat och läst om olika företag hittade de ett som kändes väldigt genuint. Detta var noga med att utrustning till lekplatser var säker. Lekplatsutrustningen skulle även stimulera barn i olika åldrar till aktivitet för att på så vis träna sin motorik. Inte bara byggde företaget säkra lekplatser. De besiktade dessa och tog löpande hand om det underhåll som lekplatsen krävde.

Företaget kontaktades och ombads att göra en offert på jobbet. När den var klart lämnades den in till kommunen som granskade och sedan sa ja till projektet. Nu kunde arbetet börja, och snart var byggföretaget i full gång. Barnen tittade nyfiket på när lekplatsutrustningen kom på plats. De kunde knappt bärga sig tills de fick leka i de roliga klätterställningarna.

21 Apr 2022