Skrota bilen och gör Stockholm en tjänst

När du bestämmer dig för att skrota bilen på en auktoriserad bilskrot i Stockholm hjälper du till att skapa en ren miljö och återvinna värdefull metall.

I Stockholm kan du skrota bilen gratis eftersom det är ett bra sätt att få bort bilar som annars kanske skulle läcka miljögifter om de blev stående. Bilar innehåller dessutom många metaller och andra ämnen som kan återvinnas eller återanvändas.

De butiker som säljer drycker på flaska har skyldighet att ta emot pant. På samma sätt har de som tillverkar bilar numera en skyldighet att se till att bilen tillverkas av material som går att återvinna. Från 2015 innebär återvinningsmålen för dem som tillverkar bilar att minst 95 % av bilen ska kunna återvinnas eller återanvändas, och att minst 85 % av bilens vikt ska innehålla återanvänt eller återvunnet material.

Det är inte bara metall som återvinns när du valt att skrota bilen gratis

Reglerna är alltså strikta och då fyller en modern bilskrot, eller bildemontering som det också heter, en väldigt viktig funktion. När du ska skrota bilen gratis i Stockholm bidrar du alltså till att återvinnings- och återanvändningsmålen uppnås.

Mycket av det som finns på och i en bil går att sälja som reservdelar. På en bilskrot hittar du alltså inte bara bilar som ska demonteras, utan där finns ofta ett lager där du kan köpa reservdelar. Men återvinningen stannar inte bara vid metaller. I moderna bilar finns dessutom mycket elektronik som man kan ta tillvara och där finns mellan 100 och 3000 meter kabel.

26 Apr 2022