Så löser man enklast en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är jobbig då det ofta är mycket känslor inblandade. Inte sällan kan man behöva hjälp utifrån för att lösa tvisten. Här är några tips.

Det är ofta mycket känslor inblandade i en vårdnadstvist vilket gör det extra svårt att komma överens. Det bästa är att försöka lösa tvisten så snart som möjligt eftersom det då brukar gå lättare att hitta en lösning. För att inte ramla tillbaka i gamla hjulspår bör man ta hjälp utifrån.

Kommunens socialkontor erbjuder medling men man kan också vända sig till en familjerättsadvokat. Tar man hjälp av en advokat är det viktigt att denne är specialiserad på vårdnadstvister. Har man svårt att hitta en advokat kan man få hjälp via Advokatsamfundet. De har även en smart sökfunktion på sin webbplats som man kan använda sig av.

En vårdnadstvist slutar nästan alltid med delad vårdnad

Vid en vårdnadstvist ser man alltid till barnets bästa. I de allra flesta fall anses det bäst om föräldrarna har delad vårdnad. Men det behöver inte betyda att umgänget med barnet ska delas exakt lika. I vissa fall kan barnet må bäst av att bo hos den ena föräldern och endast träffa den andra under helger och lov.

I de fall en förälder tilldelas ensam vårdnad beror det ofta på att den andra föräldern har en missbruksproblematik eller misshandlar barnet fysiskt eller psykiskt. Men även om en förälder har ensam vårdnad kan den andra föräldern ändå ha umgängesrätt. Det är domstolen som bestämmer om den förälder som har mist vårdnaden ska ha rätt att träffa barnet.

30 Aug 2023