Rätt arbetsbänk ger dig bäst förutsättningar

Vi lever i en tid där allt fler arbetsplatser kan erbjuda sina anställda att sköta arbetet hemifrån. Det enda positiva som pandemin förde med sig handlar om att många fick upp ögonen för denna möjlighet: man insåg att det inte handlar om varifrån man arbetar - det handlar om hur man arbetar.

Att många arbetsplatser dessutom kan se minskade kostnader som en följd av detta är en annan positiv aspekt. Istället för att lägga enorma pengar på hyra för stora lokaler så kan man välja mindre kontor och därigenom också strypa onödiga utgifter.

Sämre arbetsmiljö ger förslitningsskador

Det man emellertid inte kan strypa som utgift handlar om arbetsutrustning. Även om du har en personal som tillbringar lejonparten av sina arbetsdagar på ett hemmakontor så har du som arbetsgivare ett ansvar i att sörja för rätt ergonomi. Du som anställd kan också ställa krav i denna fråga där exempelvis en ny arbetsbänk definitivt kan begäras, beviljas - och göra en enorm skillnad för din hälsa.

Att sitta vid exempelvis köksbordet kanske fungerar bra under en kortare period, men när det börjar handla om längre sådana - ja, då måste man också hitta en arbetsbänk som passar och som exempelvis kan höjas, sänkas och som ger utrymme för att kunna organisera bland alla papper och arbetsutrustning. Samma sak ska gälla hemma som på kontoret - och ergonomifrågan är exakt lika viktig oavsett varifrån man arbetar.

Företag inom verkstad ligger i framkant

Ser man till andra branscher så är den frågan ofta högre prioriterad. Inom verkstad så har man sett tydliga förändringar. Exempelvis en verkstadsbänk idag har utvecklats enormt mot hur dessa tidigare såg ut och det är just ergonomin som har drivit den utvecklingen. Där man förr såg förslitningsskador som en följd av ett tungt och monotont arbete så ser man numera att anställda inom den sektorn mår bättre.

En verkstadsbänk kan idag fullt ut anpassas efter vem som arbetar vid stationen. Och, arbetet blir också bättre då bänkarna i fråga kommer med överlägsna lösningar för att hänga upp verktyg, sortera upp mindre saker som ska användas och där ordning och reda leder till ökad effektivitet. Var sak har, helt enkelt, sin plats. Här kan många företag inom kontor och data lära sig en hel del.

25 Feb 2023