Radonundersökning i Stockholm - Så försäkrar du dig om att ditt hus är fri från skadlig radongas

Att köpa en villa eller radhus i Stockholm är en stor investering. Innan du slår till och blir husägare är det viktigt att försäkra dig om att fastigheten inte utsätter dig eller din familj för skadlig radongas. Med en radonundersökning i Stockholm kan du vara säker på att ditt hem är en säker plats att bo på.

Vad är radongas och varför är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen finns naturligt i marken, vattnet och luften. Men när höga halter av radon samlas inomhus kan det vara farligt för hälsan. Detta är på grund av att radon sönderfaller och bildar radioaktiva partiklar som kan fastna i lungorna och orsaka lungcancer.

Varför finns det höga halter av radon i bostäder?

Höga halter av radon i bostäder kan bero på flera faktorer. En av de vanligaste orsakerna är att marken som huset byggts på innehåller höga halter av radon. Andra faktorer kan vara att byggmaterialet som användes vid byggnationen innehåller höga halter av radon. En vanligt förekommande typ av byggmaterial som innehåller höga halter av radon är blåbetong. Denna typ av betong förbjöds i slutet av 1980-talet men finns fortfarande i hus byggda mellan 1920-1980.

Varför behöver man göra en radonundersökning i Stockholm?

Radongas är osynligt och luktfritt, vilket gör det svårt att upptäcka den utan att göra en mätning. En radonundersökning i Stockholm är det enda sättet att avgöra om ditt hus har höga halter av radongas. Mätningen pågår vanligtvis under 2-3 månader, men om du planerar att köpa ett hus kan du göra en kortare mätning på 2-10 dagar. Det ger dig en bra uppfattning om riskerna för radon i fastigheten.

8 May 2023