Playipp gör att man är där

Det värsta som finns är att känna sig utanför. Kanske har man varit borta ett par dagar från jobbet och gått miste om det som hänt, men har man tillgång till Playipp så behöver det inte bli så.

När kung Johan III dog den 17 november 1592 var hans bror Karl sugen på att ta makten och bli kung i Sverige. Det gick inte eftersom Johans son Sigismund skulle ärva makten efter sin far. Sigismund var kung i Polen och bodde där. Karl bestämde sig då för att så länge som möjligt hindra honom från att komma till Sverige. Han väntade därför ett par dagar och sedan skrev han ett brev om att Johan III hade dött. Det tog tre veckor för Sigismund att få det brevet.

Det har hänt en hel del med kommunikation de senaste 400 åren. Hade det varit idag hade Karl inte lyckats med sina planer. Sigismund hade kunnat följa sin fars sjukdomsförlopp och död i realtid genom Playipp och sedan hade han kunnat flyga hem på ett par timmar. Nu tog det honom sex månader att ta sig från Polen till Sverige eftersom det var vinter.

Playipp gör oss delaktiga där det behövs

Ibland kan det vara nödvändigt att få rätt information vid rätt tillfälle. Man behöver hålla sig uppdaterad och delaktig även om man inte är på plats. Med de resurser som finns med Playipp kan man befinna sig var som helst i världen och vara uppdaterad. Sverige hade sett annorlunda ut om Sigismund haft den tillgången.

11 Nov 2021