Hyr en uppställningsplats med närhet till Stockholm

Parkeringsytor i centrala Stockholm är åtråvärda och därför dyra. Behöver man en uppställningsplats är det därför bättre att hyra mark i närheten av Stockholm.

Att komma en liten bit utanför Stockholm gör att priset för att hyra en uppställningsplats hamnar på en betydligt bättre nivå. Det är dessutom tryggare att komma en bit utanför staden. Vänder man sig till en företagspark som ligger på ett bekvämt avstånd får man många fördelar. Tomterna finns från 1000 kvm till 5000 kvm och är inhägnade.

Den största fördelen är förmodligen att tomterna är väl övervakade. Ett staket markerar visserligen att området är privat men säkerheten förstärks av att det, dygnet runt, patrulleras med hund av ett bevakningsföretag. Det finns dessutom kameraövervakning på området. Den som hyr mark har tillgång till företagsparken alla tider på dygnet via en reglerad in- och utpassage.

En uppställningsplats nära Stockholm med service och säkerhet

Om man väljer att hyra mark för biluppställning i Stockholm finns det dessutom möjlighet att hyra mark med bodar för nyckelhantering. På området finns ett servicecenter med personal och maskiner som kan bokas per timme eller dag om man behöver hjälp med lastning eller lossning. En tomt på 1000 kvm rymmer 80 uppställda personbilar. Genom att man själv kan bestämma hur länge man vill hyra uppställningsplatsen så binder man inte upp sig för onödiga kostnader.

Att hyra en uppställningsplats för bilar på bekvämt och lättillgängligt avstånd från storstaden är ett tryggt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Under vintertid sköts snöröjning och halkbekämpning på vägarna inom området. Det finns dessutom tillgång till ett fräscht och nyrenoverat servicehus med toaletter, dusch och matsal. Serviceanläggningen är bemannad med personal som går att hyra om man behöver hjälp med att ta emot leveranser. Man kan också få hjälp med att städa och röja de enskilda tomterna.

12 Mar 2024