Höga straff om du använder droger

Huruvida Sveriges lagstiftning kring narkotika är för hård eller inte debatteras ibland. Medan somliga ifrågasätter de höga straffen menar andra att landet måste sätta hårt mot hårt.

Då och då blossar debatten om Sveriges narkotikapolitik upp. Vi är ett land som anammat en väldigt sträng samhällelig attityd kring narkotika, där det i regel råder nolltolerans vart du än går. Det får förstås följder för den som ändå använder droger. Stigmatiseringen är stor, vilket kan leda till att färre personer självmant söker vård. Istället kanske det enbart tas ett juridiskt perspektiv när narkotikabruket kommer upp till ytan. Då kommer du att misstänkas för narkotikabrott, troligtvis åtalas och kanske också dömas för ditt bruk. Det är höga straff för narkotikabrott i Sverige. Till och med ringa narkotikabrott kan ge fängelse i upp till sex månader.

Opinionen är stark

Men från och till gör sig röster hörda om att förändra narkotikalagstiftningen. En del menar att den är alldeles för hård och oproportionerlig. De tittar på exemplet Portugal där man avkriminaliserat narkotikabruk och sett en ökning av människor som söker sig till behandling för sitt missbruk istället. Somliga anser också att olika typer av narkotika borde legaliseras och antingen släppas fritt, eller säljas likt alkohol säljs på systembolaget. Men åsikterna går isär.

Opinionen för en hård lagstiftning är fortsatt stark, och därför kommer vi också fortsatt se hårda straff för narkotikabrott. Vi är alla lika inför lagen och därför är det bara att anpassa sig. Sluta röka på. Om du inte kan, sök hjälp hos socialtjänsten.

16 Aug 2021