Giltiga kontrakt med hjälp av advokatbyrå

Anlita en advokatbyrå redan när du startar din firma ihop med dina kompanjoner. Ni kommer att tjäna pengar och bör ha ett skrivet avtal om vad som händer den dagen en delägare vill hoppa av.

När man ska starta en firma med flera delägare är man full av entusiasm. Om man lyckas i affärer och har jobbat upp ett lönsamt företag måste man också ha bestämt i förväg vad som händer om någon lämnar firman. Det kan bero på osämja, skilsmässa eller dålig hälsa. Någon kanske vill liera sig med er värsta konkurrent. Vad gör du då? Skriv papper i förväg, och gör det hos en jurist, till exempel Advokatbyrå Salmi & Partners.

Skriv kompanjonavtal hos advokatbyrån

Skriv avtal med dina kompanjoner och frilansande säljare, så att du inte blir lämnad i sticket om förhållandena ändras. Bestäm exakt vad som händer om en delägare vill avbryta samarbetet, skiljer sig eller går över till konkurrenterna. Anlita en advokatbyrå när allt är bra och framtidsplanerna stora. Ofta tänker man då att det inte behövs några papper, bara man är överens, men det är en riskabel inställning. Allt kan hända, saker som man inte har en chans att förutse, och då är det bra att ha ett skrivet kontrakt, som är ett bindande avtal.

I affärer bör man gardera sig för osämja genom att exempelvis bestämma hur stor del av vinsten var och en har rätt till, eller hur provisionen ska beräknas. I efterhand kan den ene påstå att provision ska räknas på omsättningen, alltså försäljningssumman, men den andre kan påstå att man räknar på vinsten, vilket ger en betydligt lägre summa. Man kan ha kommit överens om olika saker som senare missuppfattas. En erfaren advokat har varit med om många sådana situationer bland klienterna, och det är därför det är så viktigt att ett avtal skrivs på ett giltigt sätt av en advokatbyrå.

Advokatbyrån är en expert på testamenten

Testamente är en annan viktig handling, som klart anger vem som ska ärva vad. Jurister, exempelvis Advokatbyrå Salmi & Partners, kan skriva det på rätt sätt. Det ska vara rätt utformat för att gälla och får inte innehålla några tvetydigheter eller vara öppet för flera tolkningar. Muntliga löften gäller inte, så om man vill ge en del av sin kvarlåtenskap till en god vän, måste det finnas ett testamente om detta. Att skriva avtal och testamente minskar också risken för framtida stridigheter.

17 Jul 2021