Entréskyltar på fasader i Stockholm

Skyltar i form av entréskyltar är utformade för att skicka ett budskap till besökare i Stockholm. Därför är det viktigt att placera dem på rätt plats.

Även om man har en adress så kan det vara mycket förvirrande när man kommer fram till det företag, den myndighet eller den industri som man vill besöka. Kanske vimlar det av dörrar och man kan se folk som går in här och var, även om det kan visa sig vara leverantörer eller personal. Det är alltså mycket viktigt att man som avsändare skickar rätt budskap på rätt sätt.

Idag är det många som sätter upp entréskyltar på fasaden i Stockholm. Allt för att besökare enkelt ska kunna se var man ska gå in. Men om det går så är det även vanligt att man förhöjer informationen genom att göra en rejäl trappa, en gång eller en utsmyckning som ytterligare visar att här vill man välkomna sina besökare.

Storlek på entréskyltar i Stockholm

När man ska välja sina entréskyltar i Stockholm så är det många beslut som ska fattas. Det handlar om färg, typsnitt, storlek och utformning. Men också om var skyltarna ska sitta. Det ena hänger ofta ihop med det andra, då utformningen och storleken på en skylt ofta hänger ihop med hur långt ifrån ingången som man vill att besökarna ska se att det just är en ingång.

Man bör även placera skylten så att den syns som bäst på det avstånd där besökaren först behöver se den. Allt beroende på omgivningen runt ingången.

6 Feb 2023