En språkutbildning behövs ofta

En språkutbildning kan vara en fritidssysselsättning eller krävas för jobbet man anställts för. Företag kan i det senare fallet ge de anställda en svenskakurs.

Det kan finnas många anledningar till att man vill ha eller behöver en språkutbildning. En av de tråkigare anledningarna är att grundskola och gymnasieskola inte alltid klarar av att fullfölja sitt uppdrag. Detta visar den Pisaundersökning som genomförs vart tredje år på. Andelen elever som klarar målen i läsförståelse har blivit mindre.

För andra kan det helt enkelt vara en fritidsaktivitet att lära sig ett nytt språk. Det känns ju alltid kul att kunna prata det lokala språket när man är på resa utomlands. Och kanske finns det en tanke om att man någon gång, efter pensioneringen, ska bosätta sig på varmare breddgrader.

Språkutbildning för utlandsrekryterade

En tredje anledning till att språkutbildning behövs kan, för företag, vara att man har eller vill anställa personer som har en för företaget eftertraktad specialkompetens. Ibland behöver man, av denna anledning, rekrytera från utlandet. Då får man ta bristande svenskakunskap på köpet.

En del företag väljer då att ha all intern kommunikation på engelska. För andra fungerar detta inte lika bra, särskilt inte om de anställda behöver kunna kommunicera på svenska med kunder och underleverantörer. Då är en språkutbildning i form av en svenskakurs den givna lösningen. Denna kan betalas av arbetsgivaren och hållas på eller utanför ordinarie arbetstid. För den anställde blir detta också en fördel som denne säkert väger in vid valet att acceptera ett arbetserbjudande.

3 May 2023