Ekonomisk plan för BRF – ett nödvändigt dokument

En bostadsrättsförening måste upprätta en ekonomisk plan för BRF. Det finns krav på vad den ska innehålla och planen ska registreras hos Bolagsverket.

Du har blivit ombedd att bli ledamot i en nybildad bostadsrättsförening. Själv har du tänkt köpa en bostadsrätt i föreningen, vars fastigheter ligger i ett attraktivt storstadsområde. Du har dock ett förbehåll. För att bli styrelseledamot och för att köpa en bostadsrätt, vill du kunna ta del av föreningens ekonomiska plan.

Varför behövs en ekonomisk plan i en bostadsrättsförening? Svaret är kanske självklart men en spekulant på en bostadsrätt ska inte köpa “grisen i säcken”. Planen ska ge besked om föreningens ekonomiska hälsotillstånd och speciellt om det ännu inte föreligger något årsbokslut.

Ekonomisk plan för BRF – med hjälp av juridisk byrå

Ingen i den tilltänkta styrelsen för bostadsrättsföreningen, där du tänker köpa en lägenhet och bli styrelseledamot, har någonsin upprättat en ekonomisk plan för en BRF. Men det finns en juridisk byrå som specialiserat sig på fastighetsjuridik. Och de har medarbetare som vet vad en ekonomisk plan ska innehålla.

Den ekonomiska planen ska innehålla formalia som föreningens firma och registreringsnummer. Fastigheterna ska vara beskrivna på ett begripligt sätt. Planen ska innehålla en budget på längre sikt, där en bedömning ska finnas om framtida kostnader och intäkter. Den totala investeringskostnaden för fastigheterna ska framgå och det ska finnas en redovisning för hur fastigheterna är finansierade. Lånevillkor och räntor ska framgå samt vilka pantbrev som tagits ut. När planen godkänts av styrelsen ska den skickas in till Bolagsverket för registrering.

8 Feb 2023