Att göra vid misstanke om våldtäkt i Göteborg

Det är inte ovanligt att den som har blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg tiger om det. Här i denna text berättar vi hur du kan hjälpa brottsoffret.

Både barn, ungdomar, vuxna, kvinnor och män kan tyvärr bli utsatta för sexuella övergrepp. Många väljer att tiga om brottet. Vissa för att de skäms eller har svårt att prata om det. Andra för att de helst bara vill glömma och gå vidare med sitt liv i hopp om att allt ska bli som vanligt igen.

Men gärningspersonen kan också vara en närstående eller någon som man känner. Då kan det bli extra svårt att berätta om vad man har blivit utsatt för. Det är heller inte alltid man vet vem man ska anförtro sig till. Men kanske har man en lärare som man känner förtroende för eller en vän? Man kan också kontakta BRIS, kvinnojouren, kriscentrum för män eller en ungdomsmottagning.

Så pratar man om en våldtäkt

Är man exempelvis anhörig, vän eller lärare till någon som man misstänker har blivit utsatt för en våldtäkt är det viktigt att man är uppmärksam på om personen vill prata. Man kan även vara den som tar initiativet till samtalet men då är det viktigt att man inte lägger orden i munnen på personen.

Vill personen prata är det viktigt att man lyssnar och inte avbryter. Det är också viktigt att man inte ställer detaljerade frågor, då detta är polisens jobb. Fråga istället om personen vill att du hjälper till att kontakta polisen i Göteborg, sjukhuset eller en advokat.

2 Jun 2023